Columbia University- Statistics (MA)

Deadline

Sunday, January 31, 2021

Program

Columbia University

Degree Program

Statistics, MA

The application deadline for the Masters in Statistics at Columbia University is as follows:

January 31st 2021 for early admission into the program in Fall 2021.

Note: [All applicants who submit applications prior to the early deadline of January 31, 2021 are guaranteed to receive a decision by March 10, 2021.]

April 29th 2021 for regular admission into the program in Fall 2021

Information including how to apply can be found at:

https://gsas.columbia.edu/degree-programs/ma-programs/statistics

Welcome

https://apply.gsas.columbia.edu/apply/

Note: Many programs related to population studies are affiliated with the Columbia Population Research Center. More information about this group can be found at:

https://cprc.columbia.edu/

Trực tiếp xổ số miền bắc ngay trong ngày vào khung giờ cố định 18h15 hằng ngày , xoso miền bắc tạo sân chơi giá trị cho mọi người chơi vừa đem lại tài lộc và niềm vui bất ngờ cho mọi nhà